Contemplative Outreach

Contemplative Outreach er et nettverk som legger til rette for mennesker og trosgrupper som ønsker å utdype den kontemplative dimensjonen av evangeliet.

Asle Rossavik har oversatt Contemplative Outreach' offisielle brosjyre om sentrerende bønn til norsk. 
Den er lagt ved her som en PDF fil.

Du finner mer informasjon om Contemplative Outreach her.

Hva skjer?

Bottom