Retreat info, illustrasjon av båter som ligger ved en strand.

Retreat- og kurssteder

Norge

  • http://karmel.katolsk.no: karmelittklosteret Totus Tuus i Tromsø.
  • www.retreater.no: oversikt over norske retreatsteder i protestantisk tradisjon.
  • www.sjelesorg.no: Institutt for sjelesorg på Modum Bad, som tilbyr kurs, samtaler og veiledning.
  • www.stjoseph.no: gå inn på Retrettsenter i menyen, og du kommer til de katolske Sankt Josephsøstrenes Retrettsenter på Grefsen i Oslo. Der tilbys åndelig veiledning og retreater i ignatiansk tradisjon.

Sverige

  • www.berget.se: retreatstedet Berget i Rättvik, Sverige, med Meditationsgården som blant annet har kurs innen kristen dypmeditasjon, og Sankt Davidsgården som gir tilbud om retreat.

Danmark

De britiske øyer

Disse stedene er alle i keltisk kristen tradisjon.

Frankrike

  • www.taize.fr/no: det økumeniske klosterfellesskapet i Taizé i Frankrike, der tusenvis av unge fra hele verden møtes hvert år.

Hongkong

  • www.tfscc.org: Tao Fong Shan Christian Centre, et spiritualitets- og retreatsenter i Hongkong.
  • www.tfssu.org: gjestehuset på Tao Fong Shan.

Hva skjer?

Bottom