Kors i stein, og utsnitt av steinkirke i bakgrunnen.

Meditasjon i keltisk tradisjon

Bell, John L. og Graham Maule (2004): Sanger fra vest. Oslo: Verbum Forlag. Sanger og liturgier hentet fra fellesskapet på Iona.

Celtic Spirituality. The Classics of Western Spirituality (1999). Translated and introduced by Oliver Davies. New York, Mahwah: Paulist Press. Stor samling av dikt, bønner og tekster fra de keltiske områdene, med innledende kommentar.

Heppenstall-West, Annie (2004): Selskinnet. Meditasjoner i keltisk tradisjon. Oversatt av Marit Rasten. Oslo: Verbum Forlag. Meditasjoner med utgangspunkt i naturelementer; en bruksbok for selvutvikling og åndelig fordypning.

O’Donohue, John (1999): Anam Cara. Spiritual Wisdom from the Celtic World. London: Bantam Books. Internasjonal bestselger som knytter sammen filosofi, poesi og keltisk spiritualitet på en overordentlig vakker måte.

Olsen, Harald (2000): Frodig fromhet i vest. Keltiske helgenlegender. Oslo: Verbum Forlag. Utdrag av legendene er knyttet til en rekke av de mest kjente keltiske helgenene.

Olsen, Harald (1999): Ilden fra vest. Tekster fra keltisk fromhetstradisjon. Oslo: Verbum Forlag. Innføring i keltisk spiritualitet med en rekke bønner, velsignelser og dikt.

Olsen, Harald (2008): Ørkenvind. Arven fra ørkenens fedre og mødre. Oslo: Verbum Forlag.

Olsen, Ted (2005): Kristendommen og kelterne. Oslo: Luther Forlag.

Sampson, Fay (2007): Visions & Voyages. The Story of Celtic Spirituality. Oxford: Lion Book.

Sanger fra Lindisfarne (2009). Oslo: Verbum Forlag.

Sanger på reisen (2005). Oslo: Verbum Forlag. Sanger med irske og skotske folketoner.

Simpson, Ray (2007): Din rytme Din Bønn. Keltiske bønner fra Lindisfarne. Oslo: Verbum Forlag.

Simpson, Ray (2008): Keltiske veimerker. Oversatt av Knut Grønvik. Oslo: Verbum Forlag. Enkel presentasjon av en rekke temaer i keltisk kristendom og spiritualitet, og hvordan de kan overføres til vår tid.

Waal, Esther de (ed.) (2001): The Celtic Vision. Prayers, Blessings, Songs and Invocations from the Gaelic Tradition. Selections from Alexander Carmichael’s Carmina Gadelica. Liguori, Missouri: Liguori/Triumph. Bønner, dikt og velsignelser innsamlet på 1800-tallet i de keltiske områdene.

Waal, Esther de (2003): The Celtic Way of Prayer. The Recovery of the Religious Imagination. London: Hodder & Stoughton. Presentasjon av keltiske bønner og den keltiske, livsnære måten å be på knyttet til fantasi og forestillingsevne.

Nettsteder

www.aidanandhilda.org: Community of Aidan and Hilda på Lindisfarne.

www.anamcara.no: Anam Cara er den norske grenen av Community of Aidan and Hilda.

www.iona.org.uk: The Iona Community på klosterøya Iona.

www.keltiskfromhet.no: informasjon om keltisk-kristen spiritualitet.

Bilde øverst: fra Iona. Foto: Tone Leksbø Walgermo

Hva skjer?

Bottom