Praktisere lectio divina

Les en bibeltekst fra den daglige bibelleseplanen, eller les gjennom en av Bibelens bøker. Det er også mulig å benytte andaktsbøker, salmeboka eller annen åndelig litteratur. Før du leser – be om at Gud vil tale til deg gjennom teksten du har valgt.

Lesemåten er en viktig nøkkel. Det er to grunnleggende forskjellige måter å lese på. Moderne mennesker er vant til å lese for å bli informert (informational). Vi spør hva tekstene betyr, hva de sier om Gud og om åndelige spørsmål. Vi leser for å forstå og lære å beherske (det åndelige) livet. Leseren er her det handlende subjektet og teksten er et objekt for vår handling. Under lectio divina må vi legge fra oss denne tilvante måten å lese på.

Inntil det tolvte århundre var det vanlig å lese for å få visdom. Vi forsøker å gripe tilbake til denne lesemåten. Det grunnleggende spørsmålet er hva Gud vil si oss gjennom teksten og ikke minst hva han vil gjøre i våre liv - her og nå. Teksten er en gave vi mottar, ikke et problem som skal analyseres. Vi unngår å presse våre spørsmål på teksten, men lar teksten stille spørsmål til oss. Teksten er subjektet som handler med oss. Derfor gjelder det å la teksten komme til oss. Den dypeste intensjonen med denne måten å lese på er å bli formet - av Gud (formational).

Å lese langsomt – og lite av gangen - er helt avgjørende for å kunne ta imot det teksten har å gi. Det er en gammel visdom at gjentagelse er hjertet i all ekte lesning. Noen har påpekt at dette er en aktivitet for høyre hjernehalvdel; vi fatter ikke hele innholdet med det samme, men i sirkler. Derfor leser vi og går videre i teksten, for så å gå tilbake og lese om igjen. Gjennom avgrensning, langsomhet og gjentagelse begynner teksten å virke i oss.

Meditasjon er en annen komponent i lectio divina. Meditasjon betyr å grunne på det leste ordet. Overgangen fra lesning til meditasjon er glidende. Vi lar lesningen utvikle seg til meditasjon når tiden er inne.

Meditasjon betegner i lectio divina tradisjonen det å stoppe opp ved og gå dypt inn i bestemte ord eller setninger. Vi kjenner etter om det er en setning – eller et ord – som under lesningen framstår med en særlig tyngde ved at den tiltrekker seg vår oppmerksomhet. Under meditasjonen kan vi dvele ved dette. Smake på det. Grunne på det fra ulike vinkler. Det gjelder å unngå å analysere setningen. Oppgaven er å holde sinnet åpent og la Den Hellige Ånd avdekke ordets indre budskap.

Et eksempel. Jesus sier: "Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere" (Joh 14,27). En analytisk tilnærming til dette ordet vil fokusere på hvorfor Jesus sa det, det faktum at det ble sagt under det siste måltidet, sammenhengen utsagnet står i i Bibelen, osv. Når vi mediterer avstår vi fra slik analyse, men venter på at Den Hellige Ånd tolker passasjen og relaterer den til den mediterende. I stedet for å "dissekere fred" på en analytisk måte, er den mediterendes mål å smake Kristi fred ved å føres inn i den virkeligheten ordet er bærer av.

Bønn er en tredje komponent i lectio divina. Når tiden er inne lar vi lesningen og meditasjonen utvikle seg til bønn. Den indre sammenhengen er klar. Når vi lar Gud tale til oss, beveges vi til å svare med å snakke til Gud. I bønnen gir vi vårt svar til Gud på det teksten har gitt oss – og eventuelt våre spørsmål til det som blir liggende åpent. I bønnen henvender vi oss til Gud som et «du». Vi taler til Gud i tillitt og fortrolighet, som til en venn. Gjennom bønnen omformes tankene meditasjonen har gitt oss til tale. Tiltalen klarner tankene, løfter dem inn i et fellesskap og fyller dem med kraft. Liksom alle våre relasjoner styrkes vår relasjon til Gud gjennom samtale.

Kontemplasjonen er en fjerde komponent i lectio divina. Det betyr ganske enkelt å stilne, å hvile i Guds nærvær, uten noe behov for flere ord. Gjennom kontemplasjonen uttrykker vi vår kjærlighet til Gud. Når vi stilner blir vi passive mottagere av Guds nærvær og overlater til Gud alene å handle.

Når vi er ferdig med andaktsstunden kan vi gjerne ta med oss et ord eller en setning og gjenta den gjennom dagen. Lectio divina er ikke en teknikk, men mer en måte å leve på. Ordet og bønnen setter vårt daglige liv i en ny sammenheng og lar det daglige livet strømme inn i teksten.

 

Hva skjer?

Bottom