Lectio divina

Foto: JMWK/Flickr/Creative Commons

Benner, David G. (2011): At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn. Frederiksværk: Forlaget Boedal. Her forteller Benner om bønn som oppmerksomhet, bønn som undring, bønn som gjensvar og bønn som væren, og presenterer et vell av muligheter for å søke inn i fellesskapet med Gud.

Bibelleseplan. Utgis av: Bibelselskapet, Bernhard Getz’ gate 3, Pb 6624 St. Olavs plass, 0129 Oslo, www.bibel.no. Det kommer ny plan hvert år til første søndag i advent, som er kirkens nyttårsdag.

Ordets skole. Opplegg for bibelgrupper. Oslo: Det Norske Bibelselskap. En innføring i Ordets skole for grupper, samt opplegg for femten gruppesamlinger.

Pennington, M. Basil, O.C.S.O. (2001): An Invitation to Centering Prayer. Including an Introduction to Lectio Divina av Fr. Luke Dysinger. Liguori Publications, Liguori, Missouri. Enkel og lett tilgjengelig innføring i lectio divina og sentrerende bønn, skrevet for studenter. Lectio divina-kapittelet kan lastes ned fra internett, se nedenfor.

Pennington, M. Basil, O.C.S.O. (1998): Lectio Divina. Renewing the Ancient Practice of Praying the Scriptures. Crossroad, New York. Lectio divina i en enkel og folkelig form.

Stinissen, Wilfrid (1998): I din munn og i ditt hjerte. Om å lese Bibelen. Oversatt av Knut Grønvik. Oslo: Verbum Forlag. En lettfattelig presentasjon av forskjellige måter å lese Bibelen på.

Nettsteder

www.bibel.no: ressurser og informasjon.

  • her blir dagens bibelord lagt ut hver dag, hentet fra Bibelselskapets bibelleseplan.
  • Bibelen er gratis tilgjengelig i flere forskjellige versjoner og oversettelser, også med tegnspråk, og den kan kjøpes som lydbok.
  • Ordets skole: klikk på Ressurser i menyen, velg deretter Meditasjon på rullegardinmenyen, så får du opp instruksjonen til Ordets skole. Hver uke får du også en ny meditasjon knyttet til søndagens tekst.

www.bibelleserringen.no: bibelleseplaner til både barn, ungdom og voksne, samt studiehefter til noen av Bibelens skrifter.

www.katolsk.no/praksis/bonn/lesning/ldivina: en enkel presentasjon av lectio divina slik den praktiseres i benediktiner- og cistercienserklostre.

www.valyermo.com/ld-art.html: innføring i lectio divina skrevet av Fr. Luke Dysinger, O.S.B. Utdrag fra boken An Invitation to Centering Prayer, nevnt ovenfor.

Hva skjer?

Bottom