Eksempel på en bønnevandring

av Liv Hegle

1) Vandringen inn mot sentrum: Be for seg selv på vei inn. Spør Gud hva han ønsker å vise deg. Lytt til svar. Vandringen inn mot sentrum kan hjelpe oss til å bli bevisst på hva som hindrer oss i å gi Gud kontroll, og hva vi kan gi avkall på. Vi kan se for oss at Jesus tar oss i hånden og vandrer sammen med oss.
Matt 11,28: Kom til meg all dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

2) Å være i sentrum: I sentrum stopper du for å erfare Guds kjærlighet. Væren i sentrum er å være i Guds nærhet, hengi seg til Ham, gi slipp og ta imot fra Gud. Fil 4,6-7: Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanke i Jesus Kristus.

3) Vandringen utover: På vei ut kan du be for andre, for situasjoner og ting du tenker på. Vandringen utover er vandringen ut i livet/ ut i hverdagen.
Jes 43,19: Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?

I løpet av vandringen kan du også be Fadervår, Jesusbønnen eller andre bønner du kjenner. Du kan også sitere bibelvers for deg selv.

Hvordan tegne en klassisk labyrint

Hva skjer?

Bottom