Labyrinten på Tao Fong Shan, Hongkong. Den ble bygd i november i 2005, og er sannsynligvis den første som er funnet i protestantisk sammenheng i Sørøst-Asia.

Labyrint som åndelig verktøy

av Liv Hegle

Labyrinten er et eldgammelt, universelt motiv. Den er en buktende og svingete vei hvor det er umulig å se hvor veien vil ta deg.

På norsk finnes det bare ett ord for labyrint, men på engelsk skiller man mellom labyrinth og maze. Labyrinthen har bare er én vei inn og ut, her finnes det ingen shortcuts, ingen blindveier og hele veien må gås for å fullføre «reisen». En maze derimot har mange innganger, det er et virvar av ganger og mange blindganger. Der har man gode muligheter for å forville seg bort. En maze er en intellektuell utfordring.

Labyrinter har alltid fascinert mennesker, og de eldste labyrintene man kjenner til er over 3500 år gamle, dvs fra bronsealderen. Men det er uenighet om når de første labyrintene oppstod, noen mener allerede i Egypt 4500 f Kr. Nå finnes det labyrinter rundt om i nesten hele verden, i mange land og kulturer, det bygges stadig nye og interessen er økende. Å vandre labyrinten er en moderne gjenoppdagelse av en gammel spirituell praksis.

Over halvparten av registrerte labyrinter finnes i dag i religiøs kontekst, mange av disse i kirker. Kan vi snakke om en labyrintbølge? Dette er en gammel tradisjon som gjenoppdages. Labyrint er en gående meditasjon, det er en måte å be på, et sted å være sammen med Gud.

Etter hvert er det gjort mange studier som kan vise til at labyrintvandring gjør noe godt med oss. Det er mange grunner til at folk vandrer labyrint, men hensikten er vanligvis meditativt/kontemplativt. Som meditasjonsverktøy kan labyrinten være en kilde til trøst og vandringen kan gi stillhet til et stresset sinn. Når vi møter utfordringer, vanskelige følelser, kriser og krevende situasjoner, kan labyrintvandring hjelpe oss til å løse opp i indre ubehag og roe sinnet vårt, slik at vi får overskudd og nytt mot til å fortsette hverdagen.

Den er et åndelig verktøy som brukes for å roe sinnet, finne balanse i livet, legger til rette for meditasjon og bønn, på en god måte fører den oss inn i stillheten, og i stillheten møter Gud oss. Den gir innsikt, selvrefleksjon, stressmestring. Vandringen integrerer kropp, sinn og ånd. Bønn handler om å bli oppmerksom på det som allerede finnes, nemlig Guds nærvær. Å finne ro i kroppen og oppsøke stillheten hjelper oss til å bli oppmerksom på dette gudsnærværet. Å vende innover blir derfor i neste omgang å vende utover med den kjærlighet man selv har mottatt. 

Nettsteder med mer informasjon om labyrinter:

Veriditas - Inspiring transformation through the labyrinth experience

The Labyrinth Society

Virtuell labyrint

Hva skjer?

Bottom