Et møte ansikt til ansikt

Sett av rikelig med tid til å meditere – 20 til 40 minutter anbefales. På en stille samling sammen med andre eller på en retreat der du har funnet hvilepulsen og har rikelig med tid, kan du utvide til 1-1,5 timer. Det er godt å være i de lange tankene uten å bli avbrutt.

Beregn også tid til å be med bibelfortellingen. Det er noe av det viktigste som skjer under samlingen. Du får være i de lange tankene uten å bli avbrutt. Lytte til din egen stemme. Lytte til Guds stemme. Gjøre som Moses, som samtalte med Gud ansikt til ansikt (2 Mos 33, 11). Lytte til Jesus, slik Maria gjorde det, den gangen han var på besøk i hennes og Martas hjem (Luk 10, 38-42).

Jesusmeditasjonen fører deg inn i et personlig møte med Jesus, ansikt til ansikt. Du leser om han i evangeliefortellingene slik det en gang var. Hans nærvær begrenses ikke av tid og rom. Slik Jesus var nær menneskene den gangen, er han nær deg nå. Du får gjøre dine egne Jesuserfaringer, se ham med ditt indre øye, lytte til hans stemme og kjenne hans berøring. I Jesusmeditasjonen inviteres du til å ta hele din personlighet, sansene, følelsene og fantasien i bruk, i det at du trer inn i fortellingen, som om du selv var til stede. Også i det som kan virke forstyrrende.

Du finner et konkret veiledningsark som er greit å ha for hånden mens du mediterer her.

Hva skjer?

Bottom