Et maleri av Jesus, malt av Rembrandt.

Jesusbønnen

Anonym (1985): En russisk pilegrims beretning. En vandringsmanns oppriktige betroelser til sin åndelige far. Oversatt av f. Johannes Johansen. Oslo: Dreyers Forlag. Pilegrimen forteller om den åndelige reisen sin og hvordan han lærer Jesusbønnen.

Filokalia: de gamle fedrenes lære om det rene hjertes uavlatelige bønn (1993). Utvalg og oversettelse ved fader Johannes. Oslo: St. Olav forlag. Utdrag av en klassisk samling med åndelige skrifter fra den ortodokse kirken. Inneholder læren om Jesusbønnen.

Jalics, Franz, S.J. (årstall?): Kontemplative åndelige øvelser. En indføring i den kontemplative livsholdning og i Jesusbønnen. København: Katolsk Forlag. Øvelsesbok for å komme til en kontemplativ livsholdning ved å bruke Jesusbønnen.

Stinissen, Wilfrid, og en munk fra østkirken (2013): Jesusbønnen. Navnet og nærværet. Oversatt av Knut Grønvik. Oslo: Verbum Forlag. Munken gir en enkel instruksjon i bruken av Jesusbønnen og hva den inneholder. Stinissen lærer oss som åndelig veileder om bønnens historie og hva vi kan møte når vi praktiserer den.

Østkirken. Skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. Verdens Hellige Skrifter (2002). Oslo: De norske bokklubbene. Smakebiter av den gamle østkirkelige litteraturen som blant annet omhandler Jesusbønnen og forholdet til ikonene.

Nettsteder

http://no.wikipedia.org/wiki/komboskini: Komboskini er navnet på den ortodokse bønnekransen som brukes sammen med Jesusbønnen.

Bilde øverst: utsnitt av "Jesu hode" av Rembrandt/eller etterfølger av Rembrandt, ca. 1650, Metropolitan Museum of Art

Hva skjer?

Bottom