Et ikonmaleri med tre personer med glorie rundt hodene.

Ikon- og kunstmeditasjon

Aasmundtveit, Hæge (2009): Det hellige bildet. En vei til Guds hjerte. Oslo: Avenir Forlag. Forfatteren presenterer sine ikoner.

Benner, Juliet (2011): Contemplative Vision. A Guide to Christian Art and Prayer. Madison: InterVarsity Press. Meditasjoner over kunst med kristne motiver.

Danbolt, Gunnar (2003): Vi så hans herlighet. Ikoner av Hæge Aasmundtveit. Oslo: Avenir Forlag. Meditasjoner som følger kirkeåret, hver av dem med et ikon og en bibeltekst knyttet til.

Forest, Jim (2003): Praying with Icons. New York: Orbis Books. Om hvordan ikonene blir til og hvordan de brukes i bønn; går også gjennom forskjellige ikoners betydning – med fargeillustrasjoner.

Jenkins, Simon (1998): Windows into Heaven. The icons and spirituality of Russia. Oxford: Lion Publishing. Lekker liten bok om ikonenes historie og funksjon, med fargepresentasjoner.

Nes, Solrunn (1998): Mysteriets formspråk. Bergen: Alma Mater. Om de kunstneriske sidene ved ikonmalingen og ikonenes historie og teologi fra et kunsthistorisk perspektiv, med fargepresentasjoner av forfatterens ikoner.

Nordhaug, Halvor (2010): Kjærlighetens hus. Betraktninger over Andrej Rubljovs ikon Den hellige treenighet. Oslo: Verbum Forlag. Korte kapitler om en rekke av detaljene i ikonet.

Nouwen, Henri J.M (2007): Behold the Beauty of the Lord. Praying with Icons. Notre Dame, Indiana: Ave Maria Press. Liten bok med meditasjoner og refleksjoner knyttet til fire ikoner, blant dem Treenighetsikonet – med fargeillustrasjoner.

Nouwen, J.M. Henri (2005): Den bortkomne sønn vender hjem. Oslo: Verbum Forlag. En refleksjon over Rembrandts berømte maleri «Den fortapte sønns hjemkomst».

Tollefsen, Torstein (2001): Teologi i farger. Ikoner i Norge. Oslo: Verbum Forlag. En innføring i ikonenes historie, teologi og liturgiske bruk, og i de forskjellige ikontypene, med fargeillustrasjoner av ikoner malt av norske ikonmalere.

Nettsteder

Hvis du vil lete etter ikoner på internett, kan det lønne seg å bruke engelsk som søkespråk. Søk på «holy icons». For å finne for eksempel Treenighetsikonet, kan du søke på «holy trinity icon», eventuelt i kombinasjon med «rublev».

Bilde øverst: Andrei Rublev - treenighetsikonet (utsnitt). Wikimedia Commons

Hva skjer?

Bottom