Tilbakeblikk på dagen - Aftenbønn for voksne

av Arne Sand

Tilbakeblikket på dagen er en viktig åndelig øvelse i den ignatianske spiritualiteten. Mange forteller at de har bedt sin barndoms aftenbønn hele livet. Som voksne trenger vi vel en mer moden form for aftenbønn - om vår tro skal få vekstmuligheter?

Ignatius kaller den ”eksamen” – en øvelse for refleksjon over dagen. En eksamen viser hva vi kan og avslører våre mangler. Men denne eksamen har vi ikke fått for vinne poeng eller for å gremme oss, men for å oppdage hvordan Gud er i berøring med oss.

Noen ganger berører Gud oss ved å gi oss dårlig samvittighet. Refleksjonen går da ut på å skjelne i dette. Dette er en annen viktig øvelse hos Ignatius. Han viser til Paulus’ ord om å skjelne åndene i 1. Kor 12.10. I tilbakeblikket kan det være å skjelne mellom falsk og rett skyldfølelse. Den dårlige samvittigheten kan gi oss grunn til å søke oppgjør og forsoning, eller i det minste overbærenhet. Men refleksjonen kan også vise at det er en falsk skyldfølelse som har sin grunn i programmeringer fra oppveksten. I tilbakeblikket finner vi ut hvilke følelser som er fra Gud og hvilke som har mer grumsete kilder. Skjelningsmetodene er å kjenne etter hva som gir trøst – indre ro og hva som gir ”mistrøst” - uro. Hva blir jeg rolig for og hva gjør meg nedstemt eller urolig? Noen ganger må vi ta dette i flere bønnestunder over flere dager.

Gransking av samvittigheten er en gammel øvelse som særlig katolikkene kjenner fra sin skriftemålspraksis. Men i denne daglige eksamen dreier det seg om gransking av bevisstheten og ikke bare av samvittigheten. Den viktigste øvelsen er derfor takknemlighetens øvelsefordi den hjelper meg til å oppdage Guds spor i mitt liv. Mange kaller det derfor et kjærlig tilbakeblikk. Det skal være et ikke-dømmende blikk, Guds kjærlige blikk vi skal se oss selv med.  

Å takke for livet er medisin mot bitterhet. Nesten alle Paulus’ brev begynner med å takke for menigheten han skriver til. Han takker for dem før han ber for dem. Hvor viktig takken er for en kristen ser vi av grekernes navn på nattverden. Den kalles eucharisti som betyr takksigelse.

 

Selve øvelsen kan disponeres slik og varer ca 10 minutter:

L + T + 3F (Lys, Takk, Følelser, Fokus og Fremtid).

Lys: Øvelsen begynner med å be om Guds lys over dagen som har gått. Målet er ikke bare å huske, men å få en nådig forståelse.

Takk: Den fortsetter med et kjærlig blikk å gå gjennom dagen time for time i takknemlighet over alle Guds gaver - snurr film.

Følelser: Kjenn etter hvordan alt føltes, respekter dine følelser, de gode og de smertefulle, de er moralsk nøytrale så lenge de ikke fører til handling.

Fokus: Velg så en følelse og be over den. En sterk følelse forteller at noe viktig skjedde.

Fremtid: Bruk gjerne kalenderen og se på morgendagen. Kjenn på følelsene for den også: Har du forventing? Gruer du deg? Er du redd for noe? Er du usikker på deg selv? Overgi det hele til Gud.

 

 

Hva skjer?

Bottom