Utsnitt av et maleri av Fransisco de Zurbarán.

Åndelige øvelser – i ignatiansk tradisjon

Barry, William & William Connolly (2008): Å gi åndelig veiledning. Oversatt av Mette Nygård. Bergen: Efrem Forlag. En klassiker for den åndelige veilederen.
Grün, Anselm (2006): Retreat i hverdagen. Meditasjoner, veiledning til øvelser. Kjeller: Genesis forlag. Tolv meditasjonstekster med åndelige øvelser knyttet til.
Hansen, J-E Ebbestad (utv.) (2005): Ignatius av Loyola. I: Vestens mystikk. Serien Verdens hellige skrifter. Oslo: De norske bokklubbene, s. 215–232. Kort utdrag av Åndelige øvelser.
Hughes, Gerard W. (2003): Gud i alt. Oversatt av Kjersti Wangensteen-Grøv. Oslo: Verbum Forlag. Hjelp til et sunt åndelig liv der tro og liv blir en enhet – i ignatiansk tradisjon.
Ignatius av Loyola (2005): Andliga övningar – och tio brev. Oversatt av Fredrik Heiding S.J. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag. Ignatius’ åndelige øvelser sammen med ti brev som handler om åndelig veiledning.
Ignatius av Loyola (2002): Pilegrimens beretning. Oversatt av Arne Worren. Oslo: St. Olav Forlag. Ignatius av Loyolas livshistorie i forfriskende form og med hans egne ord.
Kiechle S.J., Stefan (2007): Ignatius av Loyola – mästare i andlig vägledning. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag. God oversikt over Ignatius’ liv og verk og hvordan de åndelige øvelsene brukes i dag.
Lambert, Willi (1999): Å be i livets pulsslag. Søken etter Gud med Ignatius av Loyola. Oversatt av Gunnar Wicklund-Hansen. Oslo: St. Olav Forlag. Omfattende samling av nye og gamle åndelige øvelser i ignatiansk tradisjon.
Silf, Margaret (1998): Landmarks. An Ignatian Journey. London: Darton, Longman and Todd. Praktisk tilnærming til de ignatianske øvelsene.

 
Nettsider
www.andeligveiledning.no: steder det er mulig å få åndelig veiledning.
www.foreningenkompass.se: svensk forening som arbeider med å gi åndelig veiledning og arrangere retreater i ignatiansk tradisjon.
www.retreater.no: norske retreatsteder; flere av dem tilbyr ignatianske retreater.
www.stjoseph.no: gå inn på Retrettsenter i menyen, og du kommer til St. Josephsøstrenes Retrettsenter på Grefsen i Oslo. De tilbyr åndelig veiledning og retretter i ignatiansk tradisjon.

Bilde øverst: "Hl. Bonaventura" av Francisco de Zurbarán

Hva skjer?

Bottom