Et landskapsbilde fra Lindisfarne.

Om meditasjonsprosjektet

Meditasjonsprosjektet – et sammendrag 

Vi ser en sterk interesse for meditasjon både i kirkene og kristne fornyelsesbevegelser, det sekulære samfunnet og i nyåndelige og ulike religiøse sammenhenger. Denne brede meditasjonsbevegelsen svarer på et dypt menneskelig behov. Meditasjon har vært praktisert av kristne siden kirkens første tid. Prosjektet ønsker å gjøre denne historien kjent og dens ulike meditasjonspraksiser tilgjengelig.

Meditasjonsprosjektets mål 

Prosjektet vil alminneliggjøre meditasjon som en kristen trospraksis og gjøre kristne meditasjonstradisjoner tilgjengelige for folk flest. 

 

Dette vil vi oppnå ved å:

 • Drøfte, klargjøre og formidle hva meditasjon er
 • Innhente og bearbeide erfaringer med ulike meditasjonsformer
 • Formidle, utvikle og fornye aktuell meditasjonspraksis
 • Gjøre de kristne meditasjonstradisjonene relevante i dagens søking etter å mestre livet og finne mening og fordypning
 • Motivere kirker og kirkelige organisasjoner og institusjoner til å åpne opp for meditasjon og ta det i bruk i sitt arbeid 

Hvem er vi og hvordan arbeider vi? 

Prosjektet er forankret i den kristne organisasjonen Areopagos. Det er økumenisk åpent og vil være i dialog med de allmenne meditasjonsstrømningene i samfunnet, både kristne, nyåndelige, religiøse og sekulære. Vi vil søke å samarbeide med og påvirke ulike aktører, blant annet lokale menigheter og kirkelige organisasjoner, institusjoner og bevegelser. Vi ønsker internasjonalt samarbeid i ulike retninger. Påvirkning vil blant annet skje gjennom informasjon om meditasjon, studie-, seminar- og opplæringstiltak, stimulering til danning av meditasjonsgrupper og oppfølging av disse.

Prosjektet ønsker i utgangspunktet å løfte fram mangfoldet av ulike veier i meditasjon. I deler av prosjektet, blant annet i kurs og lederopplæring, vil vi prioritere de kontemplative meditasjonsformene.

Prosjektet ønsker ikke bare å skape aktivitet, men også å formidle verdier og prinsipper. Disse verdiene ser vi som særlig viktige i prosjektet:

 • Trospraksis – å leve nær Gud og sitt sanne jeg
 • Oppdage Guds nærvær i alt
 • Guds ubegripelighet – mystikk
 • Modning i tro
 • Dypere livsmestring, heling innenfra
 • Enhet i Jesus Kristus

Prinsippene er:

 • Praksisrettet
 • Refleksjon og studier
 • Åndelig veiledning
 • Medvandring og dialog
 • Samhandling og nettverk

Hva skjer?

Bottom