Vestlandet

Bergen WCCM (Verdensfellesskapet for kristen meditasjon)

Sted: St.Sunniva kapellet på St.Paul gymnas, Nygårdsgaten 124, 5008 Bergen

Tirsdager kl 19:30-20:30 (unntatt i skoleferier) Annen hver tirsdag følger det etter en messe, som man også kan delta i.
Kontaktperson: Pål Augland e: paugland(a)broadpark.no

 

Pusterom 

Sted: Ask kirke, Askøy, Bergen

Våren 2017 - En tirsdagskveld hver måned*. 
(Herdla kyrkje* én tirsdag i semesteret, se link for detaljert program)

Kontaktperson: Jannicke Monstad Hana m: 41649188, e: jannicke.hana(a)kirken-askoy.no

Et enkelt måltid, samling og individuell meditasjonsvandring til stasjoner i kirkerommet, nattverd
Mer info her

Meditasjon

Sted: Korskirken, Bergen sentrum (Inngang på baksiden merket med plakat).

Tirsdager kl. 09.30-10.30
Kirkens bymisjon Bergen i samarbeid med Kirkelig Dialogsenter Bergen.

Kontaktperson: Marianne B. Gammelsæter, m: 95806920 e: marianne(a)kirkeligdialogsenter.no

Oppvarming/avspenning (30 min), meditasjon (30 min).
Vi benytter en kontemplativ meditasjonsform med en innledende bønn.
Stillhet med lystenning rundt globen som avslutning.

Mer info her

Stille bønn, Jesusmeditasjon med musikk 

Molde domkirkes kapell, Sub Urban.

Hver onsdag kl. 11.40 - 12.00 i skoleåret, ikke i skoleferier. 

Kontakt: Gunnar Bergem e: gunnar.bergem@molde.kommune.no

Rommet pyntes enkelt. Alle får utdelt dagens tekst, for tiden Jesusmeditasjon a la Edvin Løvås. Oppstartsbønn og felles avslutning. For de som har tid, blir det nistepakkelunsj/kaffe og samtale etterpå.

Meditasjon i bispekapellet

Ved Stavanger domkirke (i bispekapellet)

Hver mandag kl. 18.00 fra 2 januar 2017 og frem til påske åpner vi bispekapellet for forskjellige kristne meditasjonsformer som alle peker hen på ditt møte med Gud.

Kontaktperson: Silje Trym Mathiassen e: silje(a)kirkeligdialogsenter.no

Meditasjon handler om å møte Gud. Bakenfor ordene. Bakenfor tankene. Bakenfor forventninger og fordommer. Gud er ikke en fjern Gud. Gud bor i din innerste kjerne. Innerst i stillheten.

Dette er et samarbeid mellom Areopagos, Kirkelig dialogsenter og Stavanger domkirkes menighet. 

Lenke til Facebookside

Interessert i meditasjon? Lenke til Kirkelig dialogsenter Stavanger

Stille time

Ulstein kyrkje
Annankvar måndagskveld kl 20-21.
Kontaktpersoner: Ranveig Kaldhol og Elsa Sæter E: Ranveig.kaldhol(a)ulstein.kommune.no
Meditasjon/forbønn

Hva skjer?

Bottom