Midt-Norge

Bibelmeditasjon

Strindheim kirke
ca. 1 søndag pr. mnd. kl. 19.00 – 21.00
Kontaktperson: Sølvi Rise (diakon), m: 469 18 327, e: sr747(a)kirken.no

Vi bruker for tiden søndagens tekst jfr. Den norske Kirkes tekstrekke. Samles til en kaffekopp og uformell prat og en kort informasjon om fremgangsmåten. I løpet av denne tiden leses teksten 2 ganger. Går så inn i kirken og samles i halvsirkel foran alteret: Avslapningsøvelse, lytte til musikk (3-4 min.), lese teksten en tredje gang. Så gis 20 min stillhet til egen refleksjon/meditasjon og man kan bevege seg hvor man vil i kirkerommet. Samles så for å dele opplevelse/erfaring fra meditasjonen.
Avsluttes med kort bønnestillhet + Fader Vår og velsignelsen. 

Mer informasjon om datoer og annet finner du på våre hjemmesider og på vår artikkelside

Ved elvebredden

Nidaros pilegrimsgård 
Utvalgte lørdager i semesteret
Kontaktperson: Hilde-Anette Løvenskiold Grüner m: 90130939, e: halgruner(a)gmail.com

Bibelmeditasjon, jmf. Sandom-tradisjonen

Mer informasjon på retreater.no (Retreat i Nidaros)

Hva skjer?

Bottom